Wij gaan weer spelen…

Na een historisch lange stilte hebben zich tot ons grote plezier weer koren bij ons gemeld en dat betekent dat wij het komend najaar weer concerten zullen geven! Het is fantastisch te merken wat een gretigheid er is bij de koren en koorbesturen om ondanks onzekerheden en beperkingen ( zoals de anderhalf meter maatregel) alles op alles te zetten om het podium weer te bestormen.

Wij hebben ons gerealiseerd dat veel koren zich zullen moeten hervinden na de coronacrisis. Daarom vroegen wij bij het Prins Bernard Cultuurfonds/Prinshavenfonds subsidie aan (en kregen die), zodat wij een aantal koren een korting op de uitkoopsom kunnen geven: een steuntje in de rug voor de eerste moedige podiumbestormers.

Tot spoedig ziens op het podium!